23 | 04 | 2019

Jak wyciąć uszczelkę

Ocena użytkowników:  / 1

Dzień dobry.
Poszukując materiałów o uszczelkach i uszczelnieniach znalazłem ciekawy poradnik dotyczącywycinania uszczelnienia z płyty uszczelkarskiej.
Sposób polega na przygotowaniu szablonu i od tego szablonu wycięcia właściwej uszczelki.
Na początek należy: przygotować przedmiot, dla którego chcemy wykonać uszczelkę (w opisywanym przypadku była to pokrywa boczna silnika WSK 125), kartkę z bloku technicznego, w miarę miękki ołówek, nożyczki oraz materiał właściwy, z którego wykonamy ostatecznie uszczelkę (w moim przypadku jest to płyta na uszczelki - klingeryt).

https://domtechniczny24.pl/p%C5%82yta-na-uszczelki-temasil-ng.html

Na początku kładziemykartkę z bloku technicznego na pokrywie bocznej z karterem. Jedną ręką przytrzymujemy, by karta się nie ruszała (bardzo ważne!) a drugą ręką wyczuwamy w którym miejscu pod kartką jest krawędź i rysujemy ołówkiem.

Po chwili w miarę wyraźnie odznacza się kontur pokrywy. Być może stosując lepszy ołówek byłby lepszy efekt. Lepiej jest ołówek trzymać pod kątem ostrym do kartki. Malujemy małymi partiami, blisko miejsc gdzie trzymamy palcami.
Odwzorowanie szablonu wyszło mniejwięcej tak

Następnie trzeb wycią i stwierdzić czy pasuje.

Jeśli wszystko się zgadza, możemy ten szablon odrysować na arkuszu uszczelkarskim. Na nieszczęście kartka nie jest sztywna więc przeniesienie konturów też nasuwa sporo cierpliwości i powinno się uważać żeby się nic nie ruszało.


Oczywiście odrysowany kontur znowu wycinamy i przymierzamy.

Jeszcze tylko trzeba wyciąć otwory na śruby.

Bierzemy mały śrybokręt krzyżakowy, przykładamy równo uszczelkę i stukamy w nią lekko w miejscu gdzie mniej więcej winien być otwór i słuchamy. Jeśli słyszymy dźwięk uderzania w metal to przesuwamy się obok aż usłyszymy bardziej głuchy dźwięk (może to i śmieszne ale tak jest) i w tym miejscu pukniemy parę razy, troszkę mocniej i poprawiamy śrubą. To samo można zrobić kulą od łożyska.

Sznur szklany jako materiał uszczelniający

Ocena użytkowników:  / 1

Witam
Kolejnym materiałem na uszczelki i uszczelnienia są produkty na bazie włókna szklanego.

Włókna szklane powstają w procesie wydłużania stopu danego szkła w włókna o jednolitej średnicy, pokryte dodatkową powłoką (preparacja) o niekończącej długości lub w formie włókien ciętych i odcinkowych. Włókno szklane w formie pasm ciętych jest wyrobem prdukowanym ze szkła boro glinokrzemianowego zawierającego poniżej 1 % alkaliów.
 
Tworzywa z dodatkiem włókien szklanych są odporne na procesy starzenia, warunki atmosferyczne, związki chemiczne i są niepalne. Charakteryzują się wysokim czynnikiem sprężystości, który uzupełnia parametry mechaniczne tworzywa .
Tworzywa wzmocnione włóknem szklanym należą obecnie do rozwojowych materiałów konstrukcyjnych i są coraz szerzej stosowane w przemyśle lotniczym i kosmicznym, budowie statków, przemyśle samochodowym,przemyśle wojskowym i elektrotechnicznym jak również w branży sportowej i rekreacyjnej.
 
Włókna szklane występują w dwóch postaciach: wszechstronnego zastosowania oraz specjalistyczne. Większość wytwarzanych włókien szklanych to produkty ogólnego zastosowania. Tego typu włókna szklane są określane mianem szkła typu E. Pozostałe włókna szklane są typu premium - specjalistyczne. Wiele z nich, jak typu E, mają oznaczenie literowe określające specjalne właściwości.
 
Oznaczenia literowe Ze strony http://narzedziamoje.pl/index.php/materialy-na-uszczelki/131-uszczelnienia-odporne-na-temperature
E- electrical - niska przewodność elektryczna
S- strenght - wysoka wytrzymałość
C- chemical - wysoka wytrzymałość chemiczna
M- modulus - wysoka sztywność
A- alkali - wysoko zasadowe lub sodowo - wapienne szkło
D- dielectric - niska stała dielektryczna
 
Włókna szklane ogólnego zastosowania.

Do tej grupy zaliczamy włókna szklane ze szkła typu E. Są to włókna uzyskiwane ze szkła glinowo – borowo- krzemowego, włókna te przeważnie stosowane są do wzmacniania kompozytów polimerowych. Ze względu na względnie mały koszt produkcji oraz dobrą dostępność, włókno typu E jest w największym stopniu rozpowszechnionym włóknem szklanym stosowanym w produktach termo- i duroplastycznych.
 
Włókna szklane specjalnego zastosowania.

Włókna szklane specjalnego zastosowania mają obecnie duże znaczenie dla rynku. Wśród nich możemy wyróżnić włókna o znacznej odporności na korozję (szkło ECR), w tym szkło AR Resistant- szkło alkalioodporne cyrkonowe (o zawartości tlenku cyrkoni ok. 16-19%) stosowane w budownictwie w połączeniu z materiałami na bazie cementu, wysokiej wytrzymałości (typ S, R, Te), o niskiej stałej dielektrycznej (szkło typu D), włókna wysokiej wytrzymałości oraz włókna kwarcowe/ krzemionkowe używane w bardzo wysokich temperaturach.

Jednym z proponowanych przez nas produktów jest sznur do uszczelniania pieców, kominów.

Sznur do pieca ( inaczej uszczelka kominkowa ) jest to uszczelnienie produkowane z wysokiej jakości włókien szklanych typu E. Sznur ten występuje w przekroju okrągłym lub kwadratowym - w kolorze białym lub czarnym w średnicach od 4 mm do 20 mm. Dzięki stosowaniu przy produkcji technologii dziewiarskiej sznur kominkowy jest miękki i elastyczny, co w dużym stopniu ułatwia montaż w uszczelnianych powierzchniach. Uszczelnienie to mocowane jest do pokrywy specjalnym wysokotemperaturowym klejem bądź silikonem wysokotemperaturowym .Dzięki zastosowaniu teksturowanej przędzy szklanej oraz charakterystycznego elastycznego splotu sznury te charakteryzują się następującymi właściwościami:
- odporność na temperaturę do 500 0C
- PH od 2 do 10
- p MPa 0,1
- duża elastyczność oraz łatwość dopasowywania się do uszczelnianych powierzchni
- wysoka odporność chemiczna

Pochodnym produktem jest taśma szklana samoprzylepna. Jest termoizolacją instalowaną pomiędzy szybą a ramą drzwiczek kominkowych. Taśma wykonana z nici teksturowanej ( skręcanej o dużej wytrzymałości ) ze szkła typu E. Specjalna technika produkcji analogicznie jak w przypadku sznurów piecowych gwarantuje wyjątkową miękkość i sprężystość taśmy. Naniesiony klej pozwala na bardzo szybki i wygodny montaż na drzwiach kominkowych.

Płyty na uszczelki

Ocena użytkowników:  / 0

Dzień dobry
Dzisiejszy materiał będzie dotyczył płyt uszczelkarskich do samodzielnego przycinania uszczelnień firmy Gambit.

Firma wytwarza bezazbestowe płyty na uszczelki serii GAMBIT AF, które są innowacyjnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z przeróżnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także właściwych dla zaplanowanych warunków pracy elastomerów. W dużym stopniu wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 system kalandrowania płyt zapewnia stałego i zachowane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).

Płyty GAMBIT AF są płytami, których cechy techniczne spełniają wymagania dla większości zastosowań. W wypadkach, gdy szczególne warunki pracy nie pozwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma proponuje płyty na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Wyroby te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.

Wszystkie podane w tabelach i specyfikacjach informacje opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich wykorzystywaniu. Ze powodu, iż na pracę uszczelnienia w zaworze ma wpływ dużo czynników wynikających ze sposobu montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, zacytowane parametry techniczne mają wartość orientacyjną i nie stanowią podstawy do żądań, a jednostkowe zastosowania wyrobów wymagają kontaktu z producentem, lub wykonania samodzielnych prób.

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT

Dobierając dla danego węzła uszczelniającego tworzywo na uszczelkę, powinno się wziąć pod uwagę dużo elementów. Najważniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, gatunek uszczelnianego medium oraz konstrukcja złącza. Występują również inne wyznaczniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład cykliczność pracy, wibracje mechaniczne, dokładność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Dane z tabeli pozwalają dobrać płytę uszczelkarską, która najlepiej spełni wymagania odnośnie istniejących w danym złączu warunków pracy. Uwzględnić należy fakt, że punkt pracy powinien się znaleźć w bezpiecznym miejscuna wykresie. Nie świadczy to jednak, że w niektórych przypadkach uszczelnienie nie może skutecznie pracować w wartościach spoza wykresu, aczkolwiek wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę we własnym zakresie.

Aby jednak uszczelnienie zdołało długo i stabilnie pracować, istotne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Kluczowym warunkiem jest zagwarantowanie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w tym wypadku możliwe jest otrzymanie na całej powierzchni uszczelnianej zacisków montażowych większych od wymaganych procedurami obliczeniowymi, a zarazem nieprzekraczających wartości niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. W praktyce jednak w wielu miejscach w warunkach montażu używanie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym wypadku zalecamy wywarcie takiej siły skręcającej między elementami skręcanymi, aby uszczelnienie zostało ściśnięte o 8-10% swojej pierwotnej grubości. Połączenie takie jest wystarczające w większości przypadków do doszczelnienia złącza, nie powodując równolegle zgniecenia struktury uszczelki. Podobnie trzeba stosować na całym złączu jednolitych śrub w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym smarem.

Surowiec, z którego wykonane są płyty uszczelkarsskie, to kompozyt złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on prawidłowo i skutecznie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla niektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze możliwości materiału, jego mocnych i słabych stron.

Wszystkie uszczelki z płyt aramidowo - kauczukowych twardnieją w temperaturach powyżej 200°C. Dobrej jakości płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują sprężystość wystarczającą do skompensowania ruchów termicznych elementów złącza w deklarowanych zakresach temperatur. Jest to podstawowy warunek zachowania szczelności uszczelnienia, szczególnie w przypadku węzłów poddanych cyklom cieplnym.

Innym zagrożeniem dla płyt aramidowo - kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). Następuje wówczas wypalenie elastomeru spajającego włókna. Aby zapobiec temu zjawisku, istotne jest odizolowanie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i tlenu z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami.
Pierwszym z nich jest odpowiednia konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek.
Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem).

Odpowiednio przygotowane złącze kołnierzowe z odpowiednio dobraną uszczelką, zamontowaną we właściwy sposób spełnia swoje zadanie przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne stosowanie raz rozmontowanych uszczelek.

Uszczelnienia można wycinać korzystając z odpowiednich wykrojników, maszyn CNC z ploterem lub ręcznie cyrklem i nożem technicznym}. Większość płyt uszczelkarskich jest na tyle elastyczna, że bez problemu daje się wycinać. Jeden z przykładów na stronie http://narzedziamoje.pl/index.php/materialy-na-uszczelki/132-wycinanie-uszczelek-z-arkuszy.

Pozdrawim

Guma na uszczelki

Ocena użytkowników:  / 3

Jednym z typów półproduktów używanych do produkcji uszczelnień jest guma olejoodporna NBR.
Na magazynie mamy płyty wykonane z tego materiału. Poniżej krótka charakterystyka:
Guma NBR – Kauczuk akrylonitrylo - butadienowy (ang. nitril butadien scrubber), powszechnie zwany gumą olejoodporną, jest chętnie wykorzystywanym półproduktem gumowym do wyrobu podkładek i uszczelek pracujących statycznie w stanie nie rozciągniętym oraz innych elementów w pompach (np. powłoka NBR pokrywa dyfuzory w pompach bardziej odpornych na ścieranie).

Guma NBR nadzwyczaj dobrze spisuje się w warunkach ścisku i dużych ciśnień pracy. Używana jest do amortyzacji maszyn wirujących. Stosowana jest także do produkcji węży ssawnych i tłocznych do transportu olejów.Popularność mieszanek gumowych NBR wynika z dobrych parametrów użytkowych tego półproduktu a zdecydowanym atutem jest tutaj znakomita odporność na smary i oleje. Dostępne na rynku płyty gumowe wulkanizowane z mieszanek gumowych NBR mogą być produkowane bez przekładek tkaninowych lub z 1 lub 2 przekładkami. Przekładka tkaninowa wzmacnia wytrzymałość mechaniczną wyrobu.

Guma NBR może być stosowany z powodzeniem min przy pompach do:
amoniaku, acetylenu, płynu chłodniczego, butanolu, kwasu cytrynowego, ropy naftowej nieprzetworzonej, detergentów, oleju napędowego, benzyny, glikolu, metanolu, gazu ziemnego, kwasu salicylowego, wody morskiej, ścieków, olejów roślinnych.

Elastomer NBR nie nadaje się z kolei do użycia w konstrukcji zespołów do acetonu, krezolu, niektórych freonów, wody utlenionej, kwasu azotowego, ozonu, fenolów, pary wodnej, kwasu siarkowego, toluenu, większości rozpuszczalników, benzenu, chlorków, olejku sosnowego, styrenu, polipropylenu.

Płyty olejoodporne NBR mogą być stosowane w zakresie temperatur od -40 do 70oC.

Wymagania techniczne

Twardość H oSHa 65 ± 5
Wytrzymałość na rozciąganie 5 MPa
Wydłużenie względne % min. 200
Odporność na działanie oleju ASTM II po 24h zmiana masy, % ±10

W magazynie dostępna jest guma olejoodporna NBR w postaci rolki o szerokości 1200 mm, grubości 4mm, 6mm. Wycinanie można zrealizować na maszynach CNC, prasach lub ręcznie.